สล็อตแตกง่ายส่องเส้นทางสำหรับเด็กหญิงและสตรีในติมอร์-เลสเต

สล็อตแตกง่ายส่องเส้นทางสำหรับเด็กหญิงและสตรีในติมอร์-เลสเต

ChildFund สล็อตแตกง่ายPass It Back หุ้นส่วนของ World Rugby แบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของเดือนกุมภาพันธ์: ผู้ฝึกสอนรักบี้ผู้หลงใหลในความเท่าเทียมทางเพศในชุมชนของเธอก.พ. วัยสิบเจ็ดปีกำลังจุดประกายเส้นทางในชุมชนเล็กๆ ของเธอในติมอร์-เลสเต เธอเป็นโค้ช ChildFund Pass It Back ที่มุ่งมั่นและมั่นใจซึ่งต้องการเปลี่ยนอนาคตของเด็กหญิงและสตรีใน

ประเทศของเธอ

ในติมอร์-เลสเต ไม่มีความเท่าเทียมทางเพศ ” เธอกล่าว “ เรายังคงใช้ระบบโบราณนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กผู้ชายหรือผู้ชายมีโอกาสน้อยในแง่ของการศึกษาและงานสำหรับเด็กหญิงและสตรี ผู้หญิงไม่มีโอกาสเป็นผู้นำ พวกเขาแค่รู้วิธีทำอาหารแต่กุมภากำลังกวนหม้อ ในฐานะโค้ช ChildFund Pass It Back เธอเป็นส่วนหนึ่งของเด็กสาวและเยาวชนหญิงรุ่นใหม่ในติมอร์-เลสเตที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและการดำเนินการของพวกเขาทำลายอุปสรรคสิ่งที่ฉันต้องการเปลี่ยนในติมอร์ – เลสเตคือระบบโบราณนี้ เราต้องให้โอกาสแก่เด็กหญิงและสตรีเพื่อให้

สามารถพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำได้” ก.พ. กล่าวล่าสุดเธอสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชน แรงจูงใจของเธอ?ฉันต้องการยกประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ” ก.พ. กล่าว “ฉันต้องการโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายในติมอร์-เลสเต ”ก.พ.เติบโตขึ้นมาในชุมชนด้อยโอกาส ซึ่งพ่อแม่ของเธอทำงานในฟาร์มของครอบครัว และขายข้าวและผักเพื่อเลี้ยงลูกห้าคนเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงปัญหาของการรวมเข้า การ

เข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและการแยกตัวนี้ เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้

 “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนการกีฬาที่มากขึ้นจะเผชิญกับการลดเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDสล็อตแตกง่าย